Ny Fløng Vandværk blev stiftet i 1919 og forsyner 422 forbrugere med rent drikkevand. 
Værket har ikke selv egen boring, men køber vandet fra Fløng Vandværk (herefter FVV). FVV er et moderne vandværk hvis oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Ny Fløng Vandværk aftager ca. 42.000 m3/år fra FVV's 4 boringer.

Den 01.01.2017 overgik vandværket til en ny selskabsform og hedder i dag Ny Fløng Vandværk a.m.b.a. Udover at vandværket har fået nyt CVR-nummer, har dette skift den betydning, at de tidligere interessenter nu hedder medlemmer og kun hæfter med deres indskud i selskabet og ikke, som tidligere, med hele deres formue.

Hårdhed 
Drikkevandet i Høje Taastrup kommune er hårdt vand, det vil sige 22.2 - 27.2 dH.

 


Ny Fløng Vandværk
Katrinevej 8
2640 Hedehusene

Email: Sekretær 

Email: Formand

Email: Regnskab