Velkommen til Ny Fløng Vandværk's  hjemmeside. 


På grund af coronaen har der ikke været mulighed for at afholde generalforsamling 2020 før nu.

Derfor indkaldes der til ordinær generalforsamling 2020 og 2021
tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 19.00 i Fløng Forsamlingshus.

 

Følgende dokumenter kan læses her:

Indkaldelse med dagsorden 

Formandens beretning

Formandens beretning 2020

Regnskab 2019

Regnskab 2020 Til betaling i marts måned, udsendes årsopgørelse for det forgangne år samt á conto betaling for perioden januar til juni.
Til betaling i september udsendes á conto betaling for perioden juli til december.

 

Flytteopgørelse:

Vandværket udarbejder flytteopgørelse i forbindelse med ejerskifte.

Dette grundet den nye persondataforordning.


Følg dit forbrug på vandværkets hjemmeside:
Vælg: Selvbetjening  Kundeportal.

Dit forbrugernummer og pinkode fremgår af den seneste opgørelse fra vandværket.

Persondataforordning: Se under faneblad Information

 
 

 

 

 

 

Vandforsyningen kører normalt.

Drikkevandet i Høje Taastrup kommune er hårdt vand, det vil sige 22.2 - 27.2 dH.