Velkommen til Ny Fløng Vandværk's  hjemmeside. 

På vores ordinære generalforsamling den 23. april 2024, blev det besluttet at vi fusionerer / sammenlægger os med Fløng vandværk med virkning fra 1. januar 2025. 

Indkaldelse til: 

 • Ekstraordinær generalforsamling i Ny Fløng vandværk A.M.B.A.

 • den 4. juni 2024 klokken 19.00 i 
 • Fløng forsamlingshus.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Gennemgang af aftalegrundlaget om at vi køber os ind i produktionsanlægget i Fløng vandværk
 • Fusion / sammenlægning med Fløng vandværk
 • Bestyrelsens sammensætning
 1. Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer til Fløng vandværk (1 næstformand og 1 bestyrelsesmedlem)
  1. Børge Krogh Samuelsen opstiller for en 2-årig periode
  2. ”Navn” opstiller for en 1-årig periode
 2. Nedlæggelse af Ny Fløng vandværk A.M.B.A. pr. 31. marts 2025 jf. § 8. andet afsnit (om fusion) i vores vedtægter.
 3. Administrative overgangsbestemmelser som følge af opkrævning for vandleverancer
  1. Opkrævning af betaling for vand 2 halvår 2024 skal gennemføres / afsluttes af Ny Fløng vandværk
  2. Arne Lærkeborg fortsætter med prokura som bogholder for Ny Fløng vandværk frem til 31. marts 2025, og afslutter i samarbejde med revisionen regnskabet for Ny Fløng A.M.B.A. for 2024.

                                     i.       Kartotek og arkiv m.v. overdrages til Fløng Vandværk inden den 1. april 2025 

                                     ii.      Der afholdes afskedsreception for Arne Lærkeborg den tirsdag den 1. april 2025 i Fløng vandværk.

                                     iii.      1 april 2025 overgår alle værdier og forpligtigelser i / for Ny Fløng vandværk A.M.B.A til Fløng vandværk A.M.B.A.

  1. Ny Fløng vandværk forpligtigelser afsluttes (abonnementer, aftaler (WEB, Vandværksforeningen m.v.) inden 1. 31. marts 2025
  2. CVR-nummer for Ny Fløng vandværk A.M.B.A. nedlægges pr. 31. marts 2025
 1. Eventuelt

 

Bestyrelsen for Ny Fløng vandværk A.M.B.A.

Formand / Børge Krogh Samuelsen 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Udskiftning af vandmålere! Vandværket udskifter alle vandmålere i løber af foråret 2024. Strube VVS står for udskiftningen, og du / I vil blive kontaktet af Strube VVS, så I sammen  kan aftale hvornår de kan komme ind hos Jer / dig! Med de nye vandmålere fra Kamstrup bliver det muligt at identificere hvor på nettet der er lækage!

Betaling / aconto / afregning
Til betaling i marts måned, udsendes årsopgørelse for det forgangne år samt á conto betaling for perioden januar til juni.
Til betaling i september udsendes á conto betaling for perioden juli til december.

 

Flytteopgørelse:

Vandværket udarbejder flytteopgørelse i forbindelse med ejerskifte.

Dette grundet den nye persondataforordning.


Følg dit forbrug på vandværkets hjemmeside:
Vælg: Selvbetjening  Kundeportal.

Dit forbrugernummer og pinkode fremgår af den seneste opgørelse fra vandværket.

Persondataforordning: Se under faneblad Information

 
 

 

 

 

 

Vandforsyningen kører normalt.

Drikkevandet i Høje Taastrup kommune er hårdt vand, det vil sige 22.2 - 27.2 dH.