Vandrådets opgaver

I hver kommune med flere forbrugerejede vandforsyninger er der etableret et vandråd (tidligere kontaktudvalg).
 
Vandrådets hovedopgaver er at:
  • repræsentere vandværkerne i kommunens koordinationsforum
  • være aftalepartner med kommunen i fælles forhold for alle vandværker
  • varetage overordnede opgaver i relation til region, - kommune,  - vandforsynings, - og 
    indsatsplanlægning samt regulativ og beredskabsplan
  • medvirke til at der gives prioritet til vandforsyningsområdet og samarbejdet mellem de almene vandforsyninger og myndighederne
  • holde kontakt til FVD og regionsbestyrelsen
  • få etableret og ajourføre sit afsnit for Vandrådet på FVD’s hjemmeside. 
FVD vil søge at koordinere erfaringerne og give inspiration til det lokale arbejde i de enkelte kommuner ved at afholde fællesmøder og kurser for repræsentanter fra Vandrådene.

 

FVD´s koordinering

Hver region i FVD etablere et regionsvandråd bestående af 1-2 repræsentanter fra hvert vandråd i regionen. 

Den ene repræsentant i dette udvalg bør altid være den person, som er udpeget til at repræsentere vandværkerne i kommunens koordinationsforum. 

Regionsvandrådet bliver et forum for erfaringsudveksling og gensidig information om arbejdet i de enkelte vandråd.

Det vil blive afholdt møde i regionsudvalget mindst to gange om året.