Ny Fløng Vandværk kan kontaktes på  adressen:

Katrinevej 8, Fløng (Formand Børge Krogh Samuelsen)
2640 Hedehusene
Tlf. / Email: 28575838  bsa@katrinevej.dk 

eller

 

Vedr.: Vandregning og flytning: 
Kontakt regnskabsfører Arne Lærkeborg på
Tlf. / Email: 20613216  regnskab@nyflongvand.dk