Ny Fløng Vandværk kan kontaktes på  adressen:

Krogager 1, Fløng (Formand Tommy Jensen)
2640 Hedehusene
Tlf. / Email: 23325395  tommy310362@gmail.com

eller

 

Vedr.: Vandregning og flytning: 
Kontakt regnskabsfører Arne Lærkeborg på
Tlf. / Email: 20613216  regnskab@nyflongvand.dk